தமிழ்

John 5:22 in Tamil

யோவான் 5:22
அன்றியும் பிதாவைக் கனம்பண்ணுகிறதுபோல எல்லாரும் குமாரனையும் கனம்பண்ணும்படிக்கு, பிதாவானவர்தாமே ஒருவருக்கும் நியாயத்தீர்ப்புச் செய்யாமல், நியாயத்தீர்ப்புச் செய்யும் அதிகாரம் முழுவதையும் குமாரனுக்கு ஒப்புக்கொடுத்திருக்கிறார்.

John 5:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son:

American Standard Version (ASV)

For neither doth the Father judge any man, but he hath given all judgment unto the Son;

Bible in Basic English (BBE)

The Father is not the judge of men, but he has given all decisions into the hands of the Son;

Darby English Bible (DBY)

for neither does the Father judge any one, but has given all judgment to the Son;

World English Bible (WEB)

For the Father judges no one, but he has given all judgment to the Son,

Young’s Literal Translation (YLT)

for neither doth the Father judge any one, but all the judgment He hath given to the Son,

யோவான் 5:22 in English

antiyum Pithaavaik Kanampannnukirathupola Ellaarum Kumaaranaiyum Kanampannnumpatikku, Pithaavaanavarthaamae Oruvarukkum Niyaayaththeerppuch Seyyaamal, Niyaayaththeerppuch Seyyum Athikaaram Muluvathaiyum Kumaaranukku Oppukkoduththirukkiraar.


Read Full Chapter : John 5