தமிழ்

John 5:29 in Tamil

யோவான் 5:29
அப்பொழுது, நன்மைசெய்தவர்கள் ஜீவனை அடையும்படி எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும், தீமை செய்தவர்கள் ஆக்கினையை அடையும்படி எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும் புறப்படுவார்கள்.

John 5:29 in Other Translations

King James Version (KJV)

And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.

American Standard Version (ASV)

and shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of judgment.

Bible in Basic English (BBE)

And they will come out; those who have done good, into the new life; and those who have done evil, to be judged.

Darby English Bible (DBY)

and shall go forth; those that have practised good, to resurrection of life, and those that have done evil, to resurrection of judgment.

World English Bible (WEB)

and will come out; those who have done good, to the resurrection of life; and those who have done evil, to the resurrection of judgment.

Young’s Literal Translation (YLT)

and they shall come forth; those who did the good things to a rising again of life, and those who practised the evil things to a rising again of judgment.

யோவான் 5:29 in English

appoluthu, Nanmaiseythavarkal Jeevanai Ataiyumpati Elunthirukkiravarkalaakavum, Theemai Seythavarkal Aakkinaiyai Ataiyumpati Elunthirukkiravarkalaakavum Purappaduvaarkal.


Read Full Chapter : John 5