தமிழ்

Revelation 20:11 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:11
பின்பு, நான் பெரிய வெள்ளைச் சிங்காசனத்தையும் அதின்மேல் வீற்றிருக்கிறவரையும் கண்டேன்; அவருடைய சமுகத்திலிருந்து பூமியும் வானமும் அகன்றுபோயின; அவைகளுக்கு இடங்காணப்படவில்லை.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:11 in English

pinpu, Naan Periya Vellaich Singaasanaththaiyum Athinmael Veettirukkiravaraiyum Kanntaen; Avarutaiya Samukaththilirunthu Poomiyum Vaanamum Akantupoyina; Avaikalukku Idangaanappadavillai.


Read Full Chapter : Revelation 20