தமிழ்

Zechariah 3:8 in Tamil

சகரியா 3:8
இப்போதும், பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவாவே, நீ கேள்; உனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்திருக்கிற உன் தோழரும் கேட்கக்கடவர்கள்; இவர்கள் அடையாளமாயிருக்கிற புருஷர்; இதோ, கிளை என்னப்பட்டவராகிய என் தாசனை நான் வரப்பண்ணுவேன்.

Zechariah 3:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Hear now, O Joshua the high priest, thou, and thy fellows that sit before thee: for they are men wondered at: for, behold, I will bring forth my servant the BRANCH.

American Standard Version (ASV)

Hear now, O Joshua the high priest, thou and thy fellows that sit before thee; for they are men that are a sign: for, behold, I will bring forth my servant the Branch.

Bible in Basic English (BBE)

Give ear now, O Joshua, the high priest, you and your friends who are seated before you; for these are men who are a sign: for see, I will let my servant the Branch be seen.

Darby English Bible (DBY)

Hear now, Joshua the high priest, thou and thy fellows that sit before thee — for they are men of portent — for behold, I will bring forth my servant the Branch.

World English Bible (WEB)

Hear now, Joshua the high priest, you and your fellows who sit before you; for they are men who are a sign: for, behold, I will bring forth my servant, the Branch.

Young’s Literal Translation (YLT)

Hear, I pray thee, Joshua, the high priest, Thou and thy companions sitting before thee, (For men of type `are’ they,) For lo, I am bringing in My servant — a Shoot.

சகரியா 3:8 in English

ippothum, Pirathaana Aasaariyanaakiya Yosuvaavae, Nee Kael; Unakku Munpaaka Utkaarnthirukkira Un Tholarum Kaetkakkadavarkal; Ivarkal Ataiyaalamaayirukkira Purushar; Itho, Kilai Ennappattavaraakiya En Thaasanai Naan Varappannnuvaen.


Read Full Chapter : Zechariah 3