தமிழ்

1 Corinthians 4:9 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 4:9
எங்களுக்குத் தோன்றுகிறபடி தேவன் அப்போஸ்தலர்களாகிய எங்களை மரணத்துக்குக் குறிக்கப்பட்டவர்கள்போலக் கடைசியானவர்களாய்க் காணப்படப்பண்ணினார்; நாங்கள் உலகத்துக்கும் தூதருக்கும் மனுஷருக்கும் வேடிக்கையானோம்.

1 Corinthians 4:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

For I think that God hath set forth us the apostles last, as it were appointed to death: for we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men.

American Standard Version (ASV)

For, I think, God hath set forth us the apostles last of all, as men doomed to death: for we are made a spectacle unto the world, both to angels and men.

Bible in Basic English (BBE)

For it seems to me that God has put us the Apostles last of all, as men whose fate is death: for we are put on view to the world, and to angels, and to men.

Darby English Bible (DBY)

For I think that God has set us the apostles for the last, as appointed to death. For we have become a spectacle to the world, both to angels and men.

World English Bible (WEB)

For, I think that God has displayed us, the apostles, last of all, like men sentenced to death. For we are made a spectacle to the world, both to angels and men.

Young’s Literal Translation (YLT)

for I think that God did set forth us the apostles last — as appointed to death, because a spectacle we became to the world, and messengers, and men;

1 கொரிந்தியர் 4:9 in English

engalukkuth Thontukirapati Thaevan Apposthalarkalaakiya Engalai Maranaththukkuk Kurikkappattavarkalpolak Kataisiyaanavarkalaayk Kaanappadappannnninaar; Naangal Ulakaththukkum Thootharukkum Manusharukkum Vaetikkaiyaanom.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 4