தமிழ்

1 Corinthians 4:5 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 4:5
ஆனதால், கர்த்தர் வருமளவும் நீங்கள் காலத்துக்குமுன்னே யாதொன்றைக்குறித்தும் தீர்ப்புச்சொல்லாதிருங்கள், இருளில் மறைந்திருக்கிறவைகளை அவர் வெளியரங்கமாக்கி, இருதயங்களின் யோசனைகளையும் வெளிப்படுத்துவார்; அப்பொழுது அவனவனுக்குரிய புகழ்ச்சி தேவனால் உண்டாகும்.

1 Corinthians 4:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts: and then shall every man have praise of God.

American Standard Version (ASV)

Wherefore judge nothing before the time, until the Lord come, who will both bring to light the hidden things of darkness, and make manifest the counsels of the hearts; and then shall each man have his praise from God.

Bible in Basic English (BBE)

For this reason let there be no judging before the time, till the Lord comes, who will make clear the secret things of the dark, and the designs of the heart; and then will every man have his praise from God.

Darby English Bible (DBY)

So that do not judge anything before [the] time, until the Lord shall come, who shall also both bring to light the hidden things of darkness, and shall make manifest the counsels of hearts; and then shall each have [his] praise from God.

World English Bible (WEB)

Therefore judge nothing before the time, until the Lord comes, who will both bring to light the hidden things of darkness, and reveal the counsels of the hearts. Then each man will get his praise from God.

Young’s Literal Translation (YLT)

so, then, nothing before the time judge ye, till the Lord may come, who will both bring to light the hidden things of the darkness, and will manifest the counsels of the hearts, and then the praise shall come to each from God.

1 கொரிந்தியர் 4:5 in English

aanathaal, Karththar Varumalavum Neengal Kaalaththukkumunnae Yaathontaikkuriththum Theerppuchchaொllaathirungal, Irulil Marainthirukkiravaikalai Avar Veliyarangamaakki, Iruthayangalin Yosanaikalaiyum Velippaduththuvaar; Appoluthu Avanavanukkuriya Pukalchchi Thaevanaal Unndaakum.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 4