தமிழ்

1 Corinthians 3:8 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 3:8
மேலும் நடுகிறவனும் நீர்ப்பாய்ச்சுகிறவனும் ஒன்றாயிருக்கிறார்கள்; அவனவன் தன்தன் வேலைக்குத் தக்கதாய்க் கூலியைப் பெறுவான்.

1 Corinthians 3:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now he that planteth and he that watereth are one: and every man shall receive his own reward according to his own labour.

American Standard Version (ASV)

Now he that planteth and he that watereth are one: but each shall receive his own reward according to his own labor.

Bible in Basic English (BBE)

Now the planter and the waterer are working for the same end: but they will have their separate rewards in the measure of their work.

Darby English Bible (DBY)

But the planter and the waterer are one; but each shall receive his own reward according to his own labour.

World English Bible (WEB)

Now he who plants and he who waters are the same, but each will receive his own reward according to his own labor.

Young’s Literal Translation (YLT)

and he who is planting and he who is watering are one, and each his own reward shall receive, according to his own labour,

1 கொரிந்தியர் 3:8 in English

maelum Nadukiravanum Neerppaaychchukiravanum Ontayirukkiraarkal; Avanavan Thanthan Vaelaikkuth Thakkathaayk Kooliyaip Peruvaan.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 3