தமிழ்

2 John 1:8 in Tamil

2 யோவான் 1:8
உங்கள் செய்கைகளின் பலனை இழந்துபோகாமல், பூரண பலனைப் பெறும்படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்.

2 John 1:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Look to yourselves, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward.

American Standard Version (ASV)

Look to yourselves, that ye lose not the things which we have wrought, but that ye receive a full reward.

Bible in Basic English (BBE)

Keep watch over yourselves, so that you do not make our work of no effect, but may get your full reward.

Darby English Bible (DBY)

See to yourselves, that we may not lose what we have wrought, but may receive full wages.

World English Bible (WEB)

Watch yourselves, that we don’t lose the things which we have accomplished, but that we receive a full reward.

Young’s Literal Translation (YLT)

See to yourselves that ye may not lose the things that we wrought, but a full reward may receive;

2 யோவான் 1:8 in English

ungal Seykaikalin Palanai Ilanthupokaamal, Poorana Palanaip Perumpatikku Echcharikkaiyaayirungal.


Read Full Chapter : 2 John 1