தமிழ்

2 John 1:5 in Tamil

2 யோவான் 1:5
இப்பொழுதும் அம்மாளே, நாம் ஒருவரிலொருவர் அன்புகூரவேண்டுமென்று, உமக்குப் புதிய கற்பனையாக எழுதாமல், ஆதிமுதல் நமக்கு உண்டாயிருக்கிற கற்பனையாக எழுதி, உம்மை வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்.

2 John 1:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another.

American Standard Version (ASV)

And now I beseech thee, lady, not as though I wrote to thee a new commandment, but that which we had from the beginning, that we love one another.

Bible in Basic English (BBE)

And now, my sister, I make a request to you, not sending you a new law, but the law which we had from the first, that we have love for one another.

Darby English Bible (DBY)

And now I beseech thee, lady, not as writing to thee a new commandment, but that which we have had from [the] beginning, that we should love one another.

World English Bible (WEB)

Now I beg you, dear lady, not as though I wrote to you a new commandment, but that which we had from the beginning, that we love one another.

Young’s Literal Translation (YLT)

and now I beseech thee, Kyria, not as writing to thee a new command, but which we had from the beginning, that we may love one another,

2 யோவான் 1:5 in English

ippoluthum Ammaalae, Naam Oruvariloruvar Anpukooravaenndumentu, Umakkup Puthiya Karpanaiyaaka Eluthaamal, Aathimuthal Namakku Unndaayirukkira Karpanaiyaaka Eluthi, Ummai Vaenntikkollukiraen.


Read Full Chapter : 2 John 1