தமிழ்

2 John 1:11 in Tamil

2 யோவான் 1:11
அவனுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறவன் அவனுடைய துர்க்கிரியைகளுக்குப் பங்குள்ளவனாயிருக்கிறான்.

2 John 1:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

For he that biddeth him God speed is partaker of his evil deeds.

American Standard Version (ASV)

for he that giveth him greeting partaketh in his evil works.

Bible in Basic English (BBE)

For he who gives him words of love has a part in his evil works.

Darby English Bible (DBY)

for he who greets him partakes in his wicked works.

World English Bible (WEB)

for he who welcomes him participates in his evil works.

Young’s Literal Translation (YLT)

for he who is saying to him, `Hail,’ hath fellowship with his evil works.

2 யோவான் 1:11 in English

avanukku Vaalththuthal Sollukiravan Avanutaiya Thurkkiriyaikalukkup Pangullavanaayirukkiraan.


Read Full Chapter : 2 John 1