தமிழ்

2 John 1:12 in Tamil

2 யோவான் 1:12
உங்களுக்கு எழுதவேண்டிய காரியங்கள் அநேகம் உண்டு; காகிதத்தினாலும் மையினாலும் அவைகளை எழுத எனக்கு மனதில்லை. உங்களுடைய சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படிக்கு உங்களிடத்தில் வந்து, முகமுகமாய்ப் பேசலாமென்று நம்பியிருக்கிறேன்.

2 John 1:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink: but I trust to come unto you, and speak face to face, that our joy may be full.

American Standard Version (ASV)

Having many things to write unto you, I would not `write them’ with paper and ink: but I hope to come unto you, and to speak face to face, that your joy may be made full.

Bible in Basic English (BBE)

Having much to say to you, it is not my purpose to put it all down with paper and ink: but I am hoping to come to you, and to have talk with you face to face, so that your joy may be full.

Darby English Bible (DBY)

Having many things to write to you, I would not with paper and ink; but hope to come to you, and to speak mouth to mouth, that our joy may be full.

World English Bible (WEB)

Having many things to write to you, I don’t want to do so with paper and ink, but I hope to come to you, and to speak face to face, that our joy may be made full.

Young’s Literal Translation (YLT)

Many things having to write to you, I did not intend through paper and ink, but I hope to come unto you, and speak mouth to mouth, that our joy may be full;

2 யோவான் 1:12 in English

ungalukku Eluthavaenntiya Kaariyangal Anaekam Unndu; Kaakithaththinaalum Maiyinaalum Avaikalai Elutha Enakku Manathillai. Ungalutaiya Santhosham Niraivaayirukkumpatikku Ungalidaththil Vanthu, Mukamukamaayp Paesalaamentu Nampiyirukkiraen.


Read Full Chapter : 2 John 1