தமிழ்

1 John 1:4 in Tamil

1 யோவான் 1:4
உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன்.


1 யோவான் 1:4 in English

ungal Santhosham Niraivaayirukkumpati Ivaikalai Ungalukku Eluthukiraen.


Read Full Chapter : 1 John 1