தமிழ்

2 Corinthians 1:24 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 1:24
உங்கள் விசுவாசத்திற்கு நாங்கள் அதிகாரிகளாயிராமல், உங்கள் சந்தோஷத்திற்குச் சகாயராயிருக்கிறோம்; விசுவாசத்தினாலே நிலைநிற்கிறீர்களே.

2 Corinthians 1:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy: for by faith ye stand.

American Standard Version (ASV)

Not that we have lordship over your faith, but are helpers of your joy: for in faith ye stand fast.

Bible in Basic English (BBE)

Not that we have authority over your faith, but we are helpers of your joy: for it is faith which is your support.

Darby English Bible (DBY)

Not that we rule over your faith, but are fellow-workmen of your joy: for by faith ye stand.

World English Bible (WEB)

Not that we have lordship over your faith, but are fellow workers with you for your joy. For you stand firm in faith.

Young’s Literal Translation (YLT)

not that we are lords over your faith, but we are workers together with your joy, for by the faith ye stand.

2 கொரிந்தியர் 1:24 in English

ungal Visuvaasaththirku Naangal Athikaarikalaayiraamal, Ungal Santhoshaththirkuch Sakaayaraayirukkirom; Visuvaasaththinaalae Nilainirkireerkalae.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 1