தமிழ்

2 Corinthians 1:3 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 1:3
நமது கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனும், இரக்கங்களின் பிதாவும், சகலவிதமான ஆறுதலின் தேவனுமாயிருக்கிறவருக்கு ஸ்தோத்திரம்.


2 கொரிந்தியர் 1:3 in English

namathu Karththaraakiya Yesukiristhuvin Pithaavaakiya Thaevanum, Irakkangalin Pithaavum, Sakalavithamaana Aaruthalin Thaevanumaayirukkiravarukku Sthoththiram.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 1