தமிழ்

2 Corinthians 1:5 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 1:5
எப்படியெனில், கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகள் எங்களிடத்தில் பெருகுகிறதுபோல, கிறிஸ்துவினாலே எங்களுக்கு ஆறுதலும் பெருகுகிறது.

2 Corinthians 1:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ.

American Standard Version (ASV)

For as the sufferings of Christ abound unto us, even so our comfort also aboundeth through Christ.

Bible in Basic English (BBE)

For as we undergo more of the pain which Christ underwent, so through Christ does our comfort become greater.

Darby English Bible (DBY)

Because, even as the sufferings of the Christ abound towards us, so through the Christ does our encouragement also abound.

World English Bible (WEB)

For as the sufferings of Christ abound to us, even so our comfort also abounds through Christ.

Young’s Literal Translation (YLT)

because, as the sufferings of the Christ do abound to us, so through the Christ doth abound also our comfort;

2 கொரிந்தியர் 1:5 in English

eppatiyenil, Kiristhuvinutaiya Paadukal Engalidaththil Perukukirathupola, Kiristhuvinaalae Engalukku Aaruthalum Perukukirathu.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 1