தமிழ்

2 Corinthians 1:14 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 1:14
கர்த்தராகிய இயேசுவினுடைய நாளிலே நீங்கள் எங்களுக்குப் புகழ்ச்சியாயிருப்பதுபோல, நாங்களும் உங்களுக்குப் புகழ்ச்சியாயிருக்கிறதை ஒருவாறு ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களே.

2 Corinthians 1:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

As also ye have acknowledged us in part, that we are your rejoicing, even as ye also are our’s in the day of the Lord Jesus.

American Standard Version (ASV)

as also ye did acknowledge us in part, that we are your glorying, even as ye also are ours, in the day of our Lord Jesus.

Bible in Basic English (BBE)

Even as you have been ready, in part, to say that we are your glory, in the same way that you are ours, in the day of the Lord Jesus.

Darby English Bible (DBY)

even as also ye have recognised us in part, that we are your boast, even as *ye* [are] ours in the day of the Lord Jesus.

World English Bible (WEB)

as also you acknowledged us in part, that we are your boasting, even as you also are ours, in the day of our Lord Jesus.

Young’s Literal Translation (YLT)

according as also ye did acknowledge us in part, that your glory we are, even as also ye `are’ ours, in the day of the Lord Jesus;

2 கொரிந்தியர் 1:14 in English

karththaraakiya Yesuvinutaiya Naalilae Neengal Engalukkup Pukalchchiyaayiruppathupola, Naangalum Ungalukkup Pukalchchiyaayirukkirathai Oruvaatru Oththukkonntirukkireerkalae.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 1