தமிழ்

Philippians 4:1 in Tamil

பிலிப்பியர் 4:1
ஆதலால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான சகோதரரே, எனக்குச் சந்தோஷமும் கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே கர்த்தருக்குள் நிலைத்திருங்கள்.

Philippians 4:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved.

American Standard Version (ASV)

Wherefore, my brethren beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my beloved.

Bible in Basic English (BBE)

So my brothers, well loved and very dear to me, my joy and crown, be strong in the Lord, my loved ones.

Darby English Bible (DBY)

So that, my brethren, beloved and longed for, my joy and crown, thus stand fast in [the] Lord, beloved.

World English Bible (WEB)

Therefore, my brothers, beloved and longed for, my joy and crown, so stand firm in the Lord, my beloved.

Young’s Literal Translation (YLT)

So then, my brethren, beloved and longed for, my joy and crown, so stand ye in the Lord, beloved.

பிலிப்பியர் 4:1 in English

aathalaal, Enakkup Piriyamum Vaanjaiyumaana Sakothararae, Enakkuch Santhoshamum Kireedamumaanavarkalae, Piriyamaanavarkalae, Inthappatiyae Karththarukkul Nilaiththirungal.


Read Full Chapter : Philippians 4