தமிழ்

Philippians 4:12 in Tamil

பிலிப்பியர் 4:12
தாழ்ந்திருக்கவும் எனக்குத் தெரியும், வாழ்ந்திருக்கவும் எனக்குத் தெரியும்; எவ்விடத்திலும் எல்லாவற்றிலும் திருப்தியாயிருக்கவும் பட்டினியாயிருக்கவும், பரிபூரணமடையவும் குறைவுபடவும் போதிக்கப்பட்டேன்.

Philippians 4:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.

American Standard Version (ASV)

I know how to be abased, and I know also how to abound: in everything and in all things have I learned the secret both to be filled and to be hungry, both to abound and to be in want.

Bible in Basic English (BBE)

It is the same to me if I am looked down on or honoured; everywhere and in all things I have the secret of how to be full and how to go without food; how to have wealth and how to be in need.

Darby English Bible (DBY)

I know both how to be abased and I know how to abound. In everything and in all things I am initiated both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer privation.

World English Bible (WEB)

I know how to be humbled, and I know also how to abound. In everything and in all things I have learned the secret both to be filled and to be hungry, both to abound and to be in need.

Young’s Literal Translation (YLT)

I have known both to be abased, and I have known to abound; in everything and in all things I have been initiated, both to be full and to be hungry, both to abound and to be in want.

பிலிப்பியர் 4:12 in English

thaalnthirukkavum Enakkuth Theriyum, Vaalnthirukkavum Enakkuth Theriyum; Evvidaththilum Ellaavattilum Thirupthiyaayirukkavum Pattiniyaayirukkavum, Paripooranamataiyavum Kuraivupadavum Pothikkappattaen.


Read Full Chapter : Philippians 4