தமிழ்

2 Corinthians 10:1 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 10:1
உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கும்போது தாழ்மையாயும், தூரத்திலே இருக்கும்போது உங்கள்மேல் கண்டிப்பாயுமிருக்கிற பவுலாகிய நான் கிறிஸ்துவின் சாந்தத்தையும் தயவையும் முன்னிட்டு உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன்.

2 Corinthians 10:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now I Paul myself beseech you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence am base among you, but being absent am bold toward you:

American Standard Version (ASV)

Now I Paul myself entreat you by the meekness and gentleness of Christ, I who in your presence am lowly among you, but being absent am of good courage toward you:

Bible in Basic English (BBE)

Now I, Paul, myself make request to you by the quiet and gentle behaviour of Christ, I who am poor in spirit when with you, but who say what is in my mind to you without fear when I am away from you:

Darby English Bible (DBY)

But I myself, Paul, entreat you by the meekness and gentleness of the Christ, who, as to appearance, [when present] [am] mean among you, but absent am bold towards you;

World English Bible (WEB)

Now I Paul, myself, entreat you by the humility and gentleness of Christ; I who in your presence am lowly among you, but being absent am of good courage toward you.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I, Paul, myself, do call upon you — through the meekness and gentleness of the Christ — who in presence, indeed `am’ humble among you, and being absent, have courage toward you,

2 கொரிந்தியர் 10:1 in English

ungalukku Munpaaka Irukkumpothu Thaalmaiyaayum, Thooraththilae Irukkumpothu Ungalmael Kanntippaayumirukkira Pavulaakiya Naan Kiristhuvin Saanthaththaiyum Thayavaiyum Munnittu Ungalukkup Puththisollukiraen.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 10