தமிழ்

2 Corinthians 10:14 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 10:14
உங்களிடத்தில் வந்தெட்டாதவர்களாய் நாங்கள் அளவுக்கு மிஞ்சிப்போகிறதில்லை; நாங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்து உங்களிடம்வரைக்கும் வந்தோமே.

2 Corinthians 10:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

For we stretch not ourselves beyond our measure, as though we reached not unto you: for we are come as far as to you also in preaching the gospel of Christ:

American Standard Version (ASV)

For we stretch not ourselves overmuch, as though we reached not unto you: for we came even as far as unto you in the gospel of Christ:

Bible in Basic English (BBE)

For we have no need to make ourselves seem more than we are, as if our authority did not come as far as to you: for we came even as far as you with the good news of Christ:

Darby English Bible (DBY)

For we do not, as not reaching to you, overstretch ourselves, (for we have come to you also in the glad tidings of the Christ;)

World English Bible (WEB)

For we don’t stretch ourselves too much, as though we didn’t reach to you. For we came even as far as to you with the Gospel of Christ,

Young’s Literal Translation (YLT)

for not as not reaching to you do we stretch ourselves overmuch, for even unto you did we come in the good news of the Christ,

2 கொரிந்தியர் 10:14 in English

ungalidaththil Vanthettathavarkalaay Naangal Alavukku Minjippokirathillai; Naangal Kiristhuvin Suviseshaththaip Pirasangiththu Ungalidamvaraikkum Vanthomae.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 10