தமிழ்

2 Corinthians 10:13 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 10:13
நாங்கள் அளவுக்கு மிஞ்சி மேன்மைபாராட்டாமல், உங்களிடம்வரைக்கும் வந்தெட்டத்தக்கதாக, தேவன் எங்களுக்கு அளந்து பகிர்ந்த அளவுப்பிரமாணத்தின்படியே மேன்மைபாராட்டுகிறோம்.

2 Corinthians 10:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

But we will not boast of things without our measure, but according to the measure of the rule which God hath distributed to us, a measure to reach even unto you.

American Standard Version (ASV)

But we will not glory beyond `our’ measure, but according to the measure of the province which God apportioned to us as a measure, to reach even unto you.

Bible in Basic English (BBE)

We will not give glory to ourselves in over-great measure, but after the measure of the rule which God has given us, a measure which comes even to you.

Darby English Bible (DBY)

Now *we* will not boast out of measure, but according to the measure of the rule which the God of measure has apportioned to us, to reach to you also.

World English Bible (WEB)

But we will not boast beyond proper limits, but within the boundaries with which God appointed to us, which reach even to you.

Young’s Literal Translation (YLT)

and we in regard to the unmeasured things will not boast ourselves, but after the measure of the line that the God of measure did appoint to us — to reach even unto you;

2 கொரிந்தியர் 10:13 in English

naangal Alavukku Minji Maenmaipaaraattamal, Ungalidamvaraikkum Vanthettaththakkathaaka, Thaevan Engalukku Alanthu Pakirntha Alavuppiramaanaththinpatiyae Maenmaipaaraattukirom.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 10