தமிழ்

1 Peter 4:10 in Tamil

1 பேதுரு 4:10
அவனவன் பெற்ற வரத்தின்படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளைப் பகிர்ந்துகொடுக்கும் நல்ல உக்கிராணக்காரர்போல, ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்யுங்கள்.


1 பேதுரு 4:10 in English

avanavan Petta Varaththinpatiyae Neengal Thaevanutaiya Parpala Kirupaiyulla Eevukalaip Pakirnthukodukkum Nalla Ukkiraanakkaararpola, Oruvarukkoruvar Uthaviseyyungal.


Read Full Chapter : 1 Peter 4