தமிழ்

Luke 12:42 in Tamil

லூக்கா 12:42
அதற்குக் கர்த்தர்: பணிவிடைக்காரருக்குத் தகுதியான காலத்திலே படிகொடுக்கும்படி எஜமான் அவர்கள் மேலதிகாரியாக வைக்கத்தக்க உண்மையும் விவேகமுமுள்ள விசாரணைக்காரன் யாவன்?

Luke 12:42 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the Lord said, Who then is that faithful and wise steward, whom his lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season?

American Standard Version (ASV)

And the Lord said, Who then is the faithful and wise steward, whom his lord shall set over his household, to give them their portion of food in due season?

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord said, Who then is the wise and responsible servant whom his lord will put in control of his family, to give them their food at the right time?

Darby English Bible (DBY)

And the Lord said, Who then is the faithful and prudent steward, whom his lord will set over his household, to give the measure of corn in season?

World English Bible (WEB)

The Lord said, “Who then is the faithful and wise steward, whom his lord will set over his household, to give them their portion of food at the right times?

Young’s Literal Translation (YLT)

And the Lord said, `Who, then, is the faithful and prudent steward whom the lord shall set over his household, to give in season the wheat measure?

லூக்கா 12:42 in English

atharkuk Karththar: Pannivitaikkaararukkuth Thakuthiyaana Kaalaththilae Patikodukkumpati Ejamaan Avarkal Maelathikaariyaaka Vaikkaththakka Unnmaiyum Vivaekamumulla Visaarannaikkaaran Yaavan?


Read Full Chapter : Luke 12