தமிழ்

Luke 12:35 in Tamil

லூக்கா 12:35
உங்கள் அரைகள் கட்டப்பட்டதாகவும், உங்கள் விளக்குகள் எரிகிறதாகவும்,


லூக்கா 12:35 in English

ungal Araikal Kattappattathaakavum, Ungal Vilakkukal Erikirathaakavum,


Read Full Chapter : Luke 12