தமிழ்

Luke 12:1 in Tamil

லூக்கா 12:1
அத்தருணத்திலே அநேகமாயிரம் ஜனங்கள் ஒருவரை ஒருவர் மிதிக்கத்தக்கதாகக் கூடிவந்திருக்கையில், அவர் முதலாவது தம்முடைய சீஷரை நோக்கி: நீங்கள் மாயமாகிய பரிசேயருடைய புளித்தமாவைக்குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள்.

Luke 12:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

In the mean time, when there were gathered together an innumerable multitude of people, insomuch that they trode one upon another, he began to say unto his disciples first of all, Beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy.

American Standard Version (ASV)

In the mean time, when the many thousands of the multitude were gathered together, insomuch that they trod one upon another, he began to say unto his disciples first of all, Beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy.

Bible in Basic English (BBE)

At that time, when thousands of the people had come together, in such numbers that they were crushing one another, he said first to his disciples, Have nothing to do with the leaven of the Pharisees, which is deceit.

Darby English Bible (DBY)

In those [times], the myriads of the crowd being gathered together, so that they trod one on another, he began to say to his disciples first, Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy;

World English Bible (WEB)

Meanwhile, when a multitude of many thousands had gathered together, so much so that they trampled on each other, he began to tell his disciples first of all, “Beware of the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy.

Young’s Literal Translation (YLT)

At which time the myriads of the multitude having been gathered together, so as to tread upon one another, he began to say unto his disciples, first, `Take heed to yourselves of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy;

லூக்கா 12:1 in English

aththarunaththilae Anaekamaayiram Janangal Oruvarai Oruvar Mithikkaththakkathaakak Kootivanthirukkaiyil, Avar Muthalaavathu Thammutaiya Seesharai Nnokki: Neengal Maayamaakiya Pariseyarutaiya Puliththamaavaikkuriththu Echcharikkaiyaayirungal.


Read Full Chapter : Luke 12