தமிழ்

2 Kings 7:17 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 7:17
ராஜா தனக்குக் கைலாகுகொடுக்கிற அந்தப் பிரதானியை ஒலிமுகவாசலில் விசாரிப்பாயிருக்கக் கட்டளையிட்டிருந்தான்; ஒலிமுகவாசலிலே ஜனங்கள் அவனை நெருங்கி மிதித்ததினாலே, ராஜா தேவனுடைய மனுஷனிடத்தில் வந்தபோது சொல்லியிருந்தபடியே, அவன் செத்துப்போனான்.

2 Kings 7:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the king appointed the lord on whose hand he leaned to have the charge of the gate: and the people trode upon him in the gate, and he died, as the man of God had said, who spake when the king came down to him.

American Standard Version (ASV)

And the king appointed the captain on whose hand he leaned to have the charge of the gate: and the people trod upon him in the gate, and he died as the man of God had said, who spake when the king came down to him.

Bible in Basic English (BBE)

And the king gave authority to that captain, on whose arm he was supported, to have control over the doorway into the town; but he was crushed to death there under the feet of the people, as the man of God had said when the king went down to him.

Darby English Bible (DBY)

And the king had appointed the captain on whose hand he leaned to have the charge of the gate; and the people trampled upon him in the gate, and he died, according to what the man of God had said, — what he had said when the king came down to him.

Webster’s Bible (WBT)

And the king appointed the lord on whose hand he leaned to have the charge of the gate: and the people trod upon him in the gate, and he died, as the man of God had said, who spoke when the king came down to him.

World English Bible (WEB)

The king appointed the captain on whose hand he leaned to have the charge of the gate: and the people trod on him in the gate, and he died as the man of God had said, who spoke when the king came down to him.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the king hath appointed the captain, by whose hand he is supported, over the gate, and the people tread him down in the gate, and he dieth, as the man of God spake, which he spake in the coming down of the king unto him,

2 இராஜாக்கள் 7:17 in English

raajaa Thanakkuk Kailaakukodukkira Anthap Pirathaaniyai Olimukavaasalil Visaarippaayirukkak Kattalaiyittirunthaan; Olimukavaasalilae Janangal Avanai Nerungi Mithiththathinaalae, Raajaa Thaevanutaiya Manushanidaththil Vanthapothu Solliyirunthapatiyae, Avan Seththupponaan.


Read Full Chapter : 2 Kings 7