தமிழ்

2 Kings 7:2 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 7:2
அப்பொழுது ராஜாவுக்குக் கைலாகு கொடுக்கிற பிரதானி ஒருவன் தேவனுடைய மனுஷனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இதோ, கர்த்தர் வானத்திலே மதகுகளை உண்டாக்கினாலும் இப்படி நடக்குமா என்றான். அதற்கு அவன்: உன்னுடைய கண்களினாலே அதைக் காண்பாய்; ஆனாலும் அதிலே சாப்பிடமாட்டாய் என்றான்.

2 Kings 7:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then a lord on whose hand the king leaned answered the man of God, and said, Behold, if the LORD would make windows in heaven, might this thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof.

American Standard Version (ASV)

Then the captain on whose hand the king leaned answered the man of God, and said, Behold, if Jehovah should make windows in heaven, might this thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof.

Bible in Basic English (BBE)

Then the captain whose arm was supporting the king said to the man of God, Even if the Lord made windows in heaven, would such a thing be possible? And he said, Your eyes will see it, but you will not have a taste of the food.

Darby English Bible (DBY)

And the captain on whose hand the king leaned answered the man of God and said, Behold, if Jehovah should make windows in the heavens, would this thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof.

Webster’s Bible (WBT)

Then a lord on whose hand the king leaned answered the man of God, and said, Behold, if the LORD would make windows in heaven, might this thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thy eyes, but shalt not eat of it.

World English Bible (WEB)

Then the captain on whose hand the king leaned answered the man of God, and said, Behold, if Yahweh should make windows in heaven, might this thing be? He said, Behold, you shall see it with your eyes, but shall not eat of it.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the captain whom the king hath, by whose hand he hath been supported, answereth the man of God and saith, `Lo, Jehovah is making windows in the heavens — shall this thing be?’ and he saith, `Lo, thou art seeing it with thine eyes, and thereof thou dost not eat.’

2 இராஜாக்கள் 7:2 in English

appoluthu Raajaavukkuk Kailaaku Kodukkira Pirathaani Oruvan Thaevanutaiya Manushanukkup Pirathiyuththaramaaka: Itho, Karththar Vaanaththilae Mathakukalai Unndaakkinaalum Ippati Nadakkumaa Entan. Atharku Avan: Unnutaiya Kannkalinaalae Athaik Kaannpaay; Aanaalum Athilae Saappidamaattay Entan.


Read Full Chapter : 2 Kings 7