தமிழ்

Hebrews 3:17 in Tamil

எபிரெயர் 3:17
மேலும், அவர் நாற்பது வருஷமாய் யாரை அரோசித்தார்? பாவஞ்செய்தவர்களையல்லவா? அவர்களுடைய சவங்கள் வனாந்தரத்தில் விழுந்துபோயிற்றே.

Hebrews 3:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

But with whom was he grieved forty years? was it not with them that had sinned, whose carcases fell in the wilderness?

American Standard Version (ASV)

And with whom was he displeased forty years? was it not with them that sinned, whose bodies fell in the wilderness?

Bible in Basic English (BBE)

And with whom was he angry for forty years? was it not with those who did evil, who came to their deaths in the waste land?

Darby English Bible (DBY)

And with whom was he wroth forty years? [Was it] not with those who had sinned, whose carcases fell in the wilderness?

World English Bible (WEB)

With whom was he displeased forty years? Wasn’t it with those who sinned, whose bodies fell in the wilderness?

Young’s Literal Translation (YLT)

but with whom was He grieved forty years? was it not with those who did sin, whose carcasses fell in the wilderness?

எபிரெயர் 3:17 in English

maelum, Avar Naarpathu Varushamaay Yaarai Arosiththaar? Paavanjaெythavarkalaiyallavaa? Avarkalutaiya Savangal Vanaantharaththil Vilunthupoyitte.


Read Full Chapter : Hebrews 3