தமிழ்

2 Kings 7:1 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 7:1
அப்பொழுது எலிசா: கர்த்தருடைய வார்த்தையைக் கேளுங்கள்; நாளை இந்நேரத்தில் சமாரியாவின் வாசலிலே ஒரு மரக்கால் கோதுமை மா ஒரு சேக்கலுக்கும், இரண்டு மரக்கால் வாற்கோதுமை ஒரு சேக்கலுக்கும் விற்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான்.

2 Kings 7:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Elisha said, Hear ye the word of the LORD; Thus saith the LORD, To morrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and two measures of barley for a shekel, in the gate of Samaria.

American Standard Version (ASV)

And Elisha said, Hear ye the word of Jehovah: thus saith Jehovah, To-morrow about this time shall a measure of fine flour be `sold’ for a shekel, and two measures of barley for a shekel, in the gate of Samaria.

Bible in Basic English (BBE)

Then Elisha said, Give ear to the word of the Lord: the Lord says, Tomorrow, about this time, a measure of good meal will be offered for the price of a shekel and two measures of barley for a shekel, in the market-place of Samaria.

Darby English Bible (DBY)

And Elisha said, Hear the word of Jehovah. Thus saith Jehovah: To-morrow about this time shall the measure of fine flour be at a shekel, and two measures of barley at a shekel, in the gate of Samaria.

Webster’s Bible (WBT)

Then Elisha said, Hear ye the word of the LORD; Thus saith the LORD, To-morrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and two measures of barley for a shekel, in the gate of Samaria.

World English Bible (WEB)

Elisha said, Hear you the word of Yahweh: thus says Yahweh, Tomorrow about this time shall a measure of fine flour be [sold] for a shekel, and two measures of barley for a shekel, in the gate of Samaria.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Elisha saith, `Hear ye a word of Jehovah: thus said Jehovah, About this time to-morrow, a measure of fine flour `is’ at a shekel, and two measures of barley at a shekel, in the gate of Samaria.’

2 இராஜாக்கள் 7:1 in English

appoluthu Elisaa: Karththarutaiya Vaarththaiyaik Kaelungal; Naalai Innaeraththil Samaariyaavin Vaasalilae Oru Marakkaal Kothumai Maa Oru Sekkalukkum, Iranndu Marakkaal Vaarkothumai Oru Sekkalukkum Virkappadum Entu Karththar Sollukiraar Entan.


Read Full Chapter : 2 Kings 7