தமிழ்

2 Kings 7:20 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 7:20
அந்தப் பிரகாரமாகத்தானே அவனுக்கு நடந்தது; ஒலிமுகவாசலிலே ஜனங்கள் அவனை நெருங்கி மிதித்ததினாலே அவன் செத்துப் போனான்.

2 Kings 7:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

And so it fell out unto him: for the people trode upon him in the gate, and he died.

American Standard Version (ASV)

it came to pass even so unto him; for the people trod upon him in the gate, and he died.

Bible in Basic English (BBE)

And such was his fate; for he was crushed to death under the feet of the people, in the doorway into the town.

Darby English Bible (DBY)

And so it happened to him; and the people trampled upon him in the gate, and he died.

Webster’s Bible (WBT)

And so it happened to him: for the people trod upon him in the gate, and he died.

World English Bible (WEB)

it happened even so to him; for the people trod on him in the gate, and he died.

Young’s Literal Translation (YLT)

and it cometh to him so, and the people tread him down in the gate, and he dieth.

2 இராஜாக்கள் 7:20 in English

anthap Pirakaaramaakaththaanae Avanukku Nadanthathu; Olimukavaasalilae Janangal Avanai Nerungi Mithiththathinaalae Avan Seththup Ponaan.


Read Full Chapter : 2 Kings 7