தமிழ்

2 Kings 7:19 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 7:19
அதற்கு அந்தப் பிரதானி தேவனுடைய மனுஷனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இதோ, கர்த்தர் வானத்திலே மதகுகளை உண்டாக்கினாலும், இந்த வார்த்தையின் படி நடக்குமா என்று சொல்ல; இவன், இதோ, உன்னுடைய கண்களினாலே அதைக் காண்பாய், ஆனாலும் அதிலே சாப்பிடமாட்டாய் என்றானே.

2 Kings 7:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

And that lord answered the man of God, and said, Now, behold, if the LORD should make windows in heaven, might such a thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof.

American Standard Version (ASV)

and that captain answered the man of God, and said, Now, behold, if Jehovah should make windows in heaven, might such a thing be? and he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof:

Bible in Basic English (BBE)

And that captain said to the man of God, Even if the Lord made windows in heaven, would such a thing be possible? And he said to him, Your eyes will see it, but you will not have a taste of the food.

Darby English Bible (DBY)

And the captain answered the man of God and said, Behold, if Jehovah should make windows in the heavens, would such a thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof.

Webster’s Bible (WBT)

And that lord answered the man of God, and said, Now, behold, if the LORD should make windows in heaven, might such a thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thy eyes, but shalt not eat of it.

World English Bible (WEB)

and that captain answered the man of God, and said, Now, behold, if Yahweh should make windows in heaven, might such a thing be? and he said, Behold, you shall see it with your eyes, but shall not eat of it:

Young’s Literal Translation (YLT)

and the captain answereth the man of God, and saith, `And lo, Jehovah is making windows in the heavens — it is according to this word?’ and he saith, `Lo, thou art seeing with thine eyes, and thereof thou dost not eat;’

2 இராஜாக்கள் 7:19 in English

atharku Anthap Pirathaani Thaevanutaiya Manushanukkup Pirathiyuththaramaaka: Itho, Karththar Vaanaththilae Mathakukalai Unndaakkinaalum, Intha Vaarththaiyin Pati Nadakkumaa Entu Solla; Ivan, Itho, Unnutaiya Kannkalinaalae Athaik Kaannpaay, Aanaalum Athilae Saappidamaattay Entanae.


Read Full Chapter : 2 Kings 7