தமிழ்

Exodus 9:5 in Tamil

யாத்திராகமம் 9:5
மேலும், நாளைக்குக் கர்த்தர் இந்தக் காரியத்தை தேசத்தில் செய்வார் என்று சொல்லி, கர்த்தர் ஒரு காலத்தைக் குறித்தார் என்றும், எபிரெயருடைய தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றும் அவனிடத்தில் சொல் என்றார்.

Exodus 9:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD appointed a set time, saying, To morrow the LORD shall do this thing in the land.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah appointed a set time, saying, To-morrow Jehovah shall do this thing in the land.

Bible in Basic English (BBE)

And the time was fixed by the Lord, and he said, Tomorrow the Lord will do this thing in the land.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah appointed a set time, saying, To-morrow will Jehovah do this thing in the land.

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD appointed a set time, saying, To-morrow the LORD will do this thing in the land.

World English Bible (WEB)

Yahweh appointed a set time, saying, “Tomorrow Yahweh shall do this thing in the land.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and Jehovah setteth an appointed time, saying, To-morrow doth Jehovah do this thing in the land.’

யாத்திராகமம் 9:5 in English

maelum, Naalaikkuk Karththar Inthak Kaariyaththai Thaesaththil Seyvaar Entu Solli, Karththar Oru Kaalaththaik Kuriththaar Entum, Epireyarutaiya Thaevanaakiya Karththar Sollukiraar Entum Avanidaththil Sol Entar.


Read Full Chapter : Exodus 9