தமிழ்

Revelation 6:6 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6:6
அப்பொழுது, ஒரு பணத்துக்கு ஒருபடி கோதுமையென்றும், ஒரு பணத்துக்கு மூன்றுபடி வாற்கோதுமையென்றும், எண்ணெயையும் திராட்சரசத்தையும் சேதப்படுத்தாதே என்றும், நான்கு ஜீவன்களின் மத்தியிலிருந்து உண்டான சத்தத்தைக் கேட்டேன்.

Revelation 6:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny; and see thou hurt not the oil and the wine.

American Standard Version (ASV)

And I heard as it were a voice in the midst of the four living creatures saying, A measure of wheat for a shilling, and three measures of barley for a shilling; and the oil and the wine hurt thou not.

Bible in Basic English (BBE)

And a voice came to my ears, from the middle of the four beasts, saying, A measure of grain for a penny, and three measures of barley for a penny: and see that you do no damage to the oil and the wine.

Darby English Bible (DBY)

And I heard as a voice in the midst of the four living creatures saying, A choenix of wheat for a denarius, and three choenixes of barley for a denarius: and do not injure the oil and the wine.

World English Bible (WEB)

I heard a voice in the midst of the four living creatures saying, “A choenix{A choenix is a dry volume measure that is a little more than a litre (a little more than a quart).} of wheat for a denarius, and three choenix of barley for a denarius! Don’t damage the oil and the wine!”

Young’s Literal Translation (YLT)

and I heard a voice in the midst of the four living creatures saying, `A measure of wheat for a denary, and three measures of barley for a denary,’ and `The oil and the wine thou mayest not injure.’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6:6 in English

appoluthu, Oru Panaththukku Orupati Kothumaiyentum, Oru Panaththukku Moontupati Vaarkothumaiyentum, Ennnneyaiyum Thiraatcharasaththaiyum Sethappaduththaathae Entum, Naanku Jeevankalin Maththiyilirunthu Unndaana Saththaththaik Kaettaen.


Read Full Chapter : Revelation 6