தமிழ்

Revelation 6:10 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6:10
அவர்கள்: பரிசுத்தமும் சத்தியமுமுள்ள ஆண்டவரே, தேவரீர் பூமியின்மேல் குடியிருக்கிறவர்களிடத்தில் எங்கள் இரத்தத்தைக்குறித்து எதுவரைக்கும் நியாயத்தீர்ப்புச்செய்யாமலும் பழிவாங்காமலும் இருப்பீர் என்று மகா சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டார்கள்.

Revelation 6:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?

American Standard Version (ASV)

and they cried with a great voice, saying, How long, O Master, the holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?

Bible in Basic English (BBE)

And they gave a great cry, saying, How long will it be, O Ruler, holy and true, before you take your place as judge and give punishment for our blood to those on the earth?

Darby English Bible (DBY)

and they cried with a loud voice, saying, How long, O sovereign Ruler, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell upon the earth?

World English Bible (WEB)

They cried with a loud voice, saying, “How long, Master, the holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth?”

Young’s Literal Translation (YLT)

and they were crying with a great voice, saying, `Till when, O Master, the Holy and the True, dost Thou not judge and take vengeance of our blood from those dwelling upon the land?’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6:10 in English

avarkal: Parisuththamum Saththiyamumulla Aanndavarae, Thaevareer Poomiyinmael Kutiyirukkiravarkalidaththil Engal Iraththaththaikkuriththu Ethuvaraikkum Niyaayaththeerppuchcheyyaamalum Palivaangaamalum Iruppeer Entu Makaa Saththamittuk Kooppittarkal.


Read Full Chapter : Revelation 6