தமிழ்

Hebrews 12:24 in Tamil

எபிரெயர் 12:24
புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராகிய இயேசுவினிடத்திற்கும், ஆபேலினுடைய இரத்தம் பேசினதைப்பார்க்கிலும் நன்மையானவைகளைப் பேசுகிற இரத்தமாகிய தெளிக்கப்படும் இரத்தத்தினிடத்திற்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள்.


எபிரெயர் 12:24 in English

puthu Udanpatikkaiyin Maththiyastharaakiya Yesuvinidaththirkum, Aapaelinutaiya Iraththam Paesinathaippaarkkilum Nanmaiyaanavaikalaip Paesukira Iraththamaakiya Thelikkappadum Iraththaththinidaththirkum Vanthu Serntheerkal.


Read Full Chapter : Hebrews 12