தமிழ்

Hebrews 12:28 in Tamil

எபிரெயர் 12:28
ஆதலால், அசைவில்லாத ராஜ்யத்தைப் பெறுகிறவர்களாகிய நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்குப் பிரியமாய் ஆராதனை செய்யும்படி கிருபையைப் பற்றிக்கொள்ளக்கடவோம்.

Hebrews 12:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear:

American Standard Version (ASV)

Wherefore, receiving a kingdom that cannot be shaken, let us have grace, whereby we may offer service well-pleasing to God with reverence and awe:

Bible in Basic English (BBE)

If then, we have a kingdom which will never be moved, let us have grace, so that we may give God such worship as is pleasing to him with fear and respect:

Darby English Bible (DBY)

Wherefore let us, receiving a kingdom not to be shaken, have grace, by which let us serve God acceptably with reverence and fear.

World English Bible (WEB)

Therefore, receiving a Kingdom that can’t be shaken, let us have grace, through which we serve God acceptably, with reverence and awe,

Young’s Literal Translation (YLT)

wherefore, a kingdom that cannot be shaken receiving, may we have grace, through which we may serve God well-pleasingly, with reverence and religious fear;

எபிரெயர் 12:28 in English

aathalaal, Asaivillaatha Raajyaththaip Perukiravarkalaakiya Naam Payaththodum Pakthiyodum Thaevanukkup Piriyamaay Aaraathanai Seyyumpati Kirupaiyaip Pattikkollakkadavom.


Read Full Chapter : Hebrews 12