தமிழ்

Hebrews 12:13 in Tamil

எபிரெயர் 12:13
முடமாயிருக்கிறது பிசகிப்போகாமல் சொஸ்தமாகும்படிக்கு, உங்கள் பாதங்களுக்கு வழிகளைச் செவ்வைப்படுத்துங்கள்.


எபிரெயர் 12:13 in English

mudamaayirukkirathu Pisakippokaamal Sosthamaakumpatikku, Ungal Paathangalukku Valikalaich Sevvaippaduththungal.


Read Full Chapter : Hebrews 12