தமிழ்

Hebrews 12:13 in Tamil

எபிரெயர் 12:13
முடமாயிருக்கிறது பிசகிப்போகாமல் சொஸ்தமாகும்படிக்கு, உங்கள் பாதங்களுக்கு வழிகளைச் செவ்வைப்படுத்துங்கள்.

Hebrews 12:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed.

American Standard Version (ASV)

and make straight paths for your feet, that that which is lame be not turned out of the way, but rather be healed.

Bible in Basic English (BBE)

And make straight roads for your feet, so that the feeble may not be turned out of the way, but may be made strong.

Darby English Bible (DBY)

and make straight paths for your feet, that that which is lame be not turned aside; but that rather it may be healed.

World English Bible (WEB)

and make straight paths for your feet, so that which is lame may not be dislocated, but rather be healed.

Young’s Literal Translation (YLT)

and straight paths make for your feet, that that which is lame may not be turned aside, but rather be healed;

எபிரெயர் 12:13 in English

mudamaayirukkirathu Pisakippokaamal Sosthamaakumpatikku, Ungal Paathangalukku Valikalaich Sevvaippaduththungal.


Read Full Chapter : Hebrews 12