தமிழ்

Hebrews 12:7 in Tamil

எபிரெயர் 12:7
நீங்கள் சிட்சையைச் சகிக்கிறவர்களாயிருந்தால் தேவன் உங்களைப் புத்திரராக எண்ணி நடத்துகிறார்; தகப்பன் சிட்சியாத புத்திரனுண்டோ?

Hebrews 12:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not?

American Standard Version (ASV)

It is for chastening that ye endure; God dealeth with you as with sons; for what son is there whom `his’ father chasteneth not?

Bible in Basic English (BBE)

It is for your training that you undergo these things; God is acting to you as a father does to his sons; for what son does not have punishment from his father?

Darby English Bible (DBY)

Ye endure for chastening, God conducts himself towards you as towards sons; for who is the son that the father chastens not?

World English Bible (WEB)

It is for discipline that you endure. God deals with you as with children, for what son is there whom his father doesn’t discipline?

Young’s Literal Translation (YLT)

if chastening ye endure, as to sons God beareth Himself to you, for who is a son whom a father doth not chasten?

எபிரெயர் 12:7 in English

neengal Sitchaைyaich Sakikkiravarkalaayirunthaal Thaevan Ungalaip Puththiraraaka Ennnni Nadaththukiraar; Thakappan Sitchiyaatha Puththiranunntoo?


Read Full Chapter : Hebrews 12