தமிழ்

Hebrews 12:6 in Tamil

எபிரெயர் 12:6
கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்புகூருகிறாரோ அவனை அவர் சிட்சித்து, தாம் சேர்த்துக்கொள்ளுகிற எந்த மகனையும் தண்டிக்கிறார் என்று பிள்ளைகளுக்குச் சொல்லுகிறதுபோல உங்களுக்குச் சொல்லியிருக்கிற புத்திமதியை மறந்தீர்கள்.

Hebrews 12:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth.

American Standard Version (ASV)

For whom the Lord loveth he chasteneth, And scourgeth every son whom he receiveth.

Bible in Basic English (BBE)

For the Lord sends punishment on his loved ones; everyone whom he takes as his son has experience of his rod.

Darby English Bible (DBY)

for whom [the] Lord loves he chastens, and scourges every son whom he receives.

World English Bible (WEB)

For whom the Lord loves, he chastens, And scourges every son whom he receives.”

Young’s Literal Translation (YLT)

for whom the Lord doth love He doth chasten, and He scourgeth every son whom He receiveth;’

எபிரெயர் 12:6 in English

karththar Evanidaththil Anpukoorukiraaro Avanai Avar Sitchiththu, Thaam Serththukkollukira Entha Makanaiyum Thanntikkiraar Entu Pillaikalukkuch Sollukirathupola Ungalukkuch Solliyirukkira Puththimathiyai Marantheerkal.


Read Full Chapter : Hebrews 12