தமிழ்

Hebrews 12:5 in Tamil

எபிரெயர் 12:5
அன்றியும்: என் மகனே, கர்த்தருடைய சிட்சையை அற்பமாக எண்ணாதே, அவரால் கடிந்துகொள்ளப்படும்போது சோர்ந்துபோகாதே.

Hebrews 12:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him:

American Standard Version (ASV)

and ye have forgotten the exhortation which reasoneth with you as with sons, My son, regard not lightly the chastening of the Lord, Nor faint when thou art reproved of him;

Bible in Basic English (BBE)

And you have not kept in mind the word which says to you as to sons, My son, do not make little of the Lord’s punishment, and do not give up hope when you are judged by him;

Darby English Bible (DBY)

And ye have quite forgotten the exhortation which speaks to you as to sons: My son, despise not [the] chastening of [the] Lord, nor faint [when] reproved by him;

World English Bible (WEB)

and you have forgotten the exhortation which reasons with you as with children, “My son, don’t take lightly the chastening of the Lord, Nor faint when you are reproved by him;

Young’s Literal Translation (YLT)

and ye have forgotten the exhortation that doth speak fully with you as with sons, `My son, be not despising chastening of the Lord, nor be faint, being reproved by Him,

எபிரெயர் 12:5 in English

antiyum: En Makanae, Karththarutaiya Sitchaைyai Arpamaaka Ennnnaathae, Avaraal Katinthukollappadumpothu Sornthupokaathae.


Read Full Chapter : Hebrews 12