தமிழ்

Hebrews 12:20 in Tamil

எபிரெயர் 12:20
ஏனெனில் ஒரு மிருகமாகிலும் மலையைத் தொட்டால், அது கல்லெறியுண்டு, அல்லது அம்பினால் எய்யுண்டு சாகவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்ட கட்டளையைச் சகிக்கமாட்டாதிருந்தார்கள்.


எபிரெயர் 12:20 in English

aenenil Oru Mirukamaakilum Malaiyaith Thottal, Athu Kalleriyunndu, Allathu Ampinaal Eyyunndu Saakavaenndumentu Sollappatta Kattalaiyaich Sakikkamaattathirunthaarkal.


Read Full Chapter : Hebrews 12