தமிழ்

Hebrews 12:27 in Tamil

எபிரெயர் 12:27
இன்னும் ஒருதரம் என்கிற சொல்லானது அசையாதவைகள் நிலைத்திருக்கத்தக்கதாக, அசைவுள்ளவைகள் உண்டாக்கப்பட்டவைகள்போல் மாறிப்போம் என்பதைக் குறிக்கிறது.

Hebrews 12:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

And this word, Yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain.

American Standard Version (ASV)

And this `word’, Yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that have been made, that those things which are not shaken may remain.

Bible in Basic English (BBE)

And the words, Still one more, make it clear that there will be a taking away of those things which are shaking, as of things which are made, so that there may be only those things of which no shaking is possible.

Darby English Bible (DBY)

But this Yet once, signifies the removing of what is shaken, as being made, that what is not shaken may remain.

World English Bible (WEB)

This phrase, “Yet once more,” signifies the removing of those things that are shaken, as of things that have been made, that those things which are not shaken may remain.

Young’s Literal Translation (YLT)

and this — `Yet once’ — doth make evident the removal of the things shaken, as of things having been made, that the things not shaken may remain;

எபிரெயர் 12:27 in English

innum Orutharam Enkira Sollaanathu Asaiyaathavaikal Nilaiththirukkaththakkathaaka, Asaivullavaikal Unndaakkappattavaikalpol Maarippom Enpathaik Kurikkirathu.


Read Full Chapter : Hebrews 12