தமிழ்

Hebrews 12:4 in Tamil

எபிரெயர் 12:4
பாவத்திற்கு விரோதமாய்ப் போராடுகிறதில் இரத்தஞ்சிந்தப்படத்தக்கதாக நீங்கள் இன்னும் எதிர்த்துநிற்கவில்லையே.


எபிரெயர் 12:4 in English

paavaththirku Virothamaayp Poraadukirathil Iraththanjinthappadaththakkathaaka Neengal Innum Ethirththunirkavillaiyae.


Read Full Chapter : Hebrews 12