தமிழ்

Hebrews 10:32 in Tamil

எபிரெயர் 10:32
முந்தின நாட்களை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள்; நீங்கள் பிரகாசமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நாட்களில் உபத்திரவங்களாகிய மிகுந்த போராட்டத்தைச் சகித்தீர்களே.

Hebrews 10:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

But call to remembrance the former days, in which, after ye were illuminated, ye endured a great fight of afflictions;

American Standard Version (ASV)

But call to remembrance the former days, in which, after ye were enlightened, ye endured a great conflict of sufferings;

Bible in Basic English (BBE)

But give thought to the days after you had seen the light, when you went through a great war of troubles;

Darby English Bible (DBY)

But call to mind the earlier days in which, having been enlightened, ye endured much conflict of sufferings;

World English Bible (WEB)

But remember the former days, in which, after you were enlightened, you endured a great struggle with sufferings;

Young’s Literal Translation (YLT)

And call to your remembrance the former days, in which, having been enlightened, ye did endure much conflict of sufferings,

எபிரெயர் 10:32 in English

munthina Naatkalai Ninaiththukkollungal; Neengal Pirakaasamaakkappattiruntha Antha Naatkalil Upaththiravangalaakiya Mikuntha Poraattaththaich Sakiththeerkalae.


Read Full Chapter : Hebrews 10