தமிழ்

Hebrews 10:9 in Tamil

எபிரெயர் 10:9
தேவனே, உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய, இதோ, வருகிறேன் என்று இரண்டாவதை நிலைநிறுத்துவதற்கு முதலாவதை நீக்கிப்போடுகிறார்.

Hebrews 10:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second.

American Standard Version (ASV)

then hath he said, Lo, I am come to do thy will. He taketh away the first, that he may establish the second.

Bible in Basic English (BBE)

Then he said, See, I have come to do your pleasure. He took away the old order, so that he might put the new order in its place.

Darby English Bible (DBY)

then he said, Lo, I come to do thy will. He takes away the first that he may establish the second;

World English Bible (WEB)

then he has said, “Behold, I have come to do your will.” He takes away the first, that he may establish the second,

Young’s Literal Translation (YLT)

then he said, `Lo, I come to do, O God, Thy will;’ he doth take away the first that the second he may establish;

எபிரெயர் 10:9 in English

thaevanae, Ummutaiya Siththaththinpati Seyya, Itho, Varukiraen Entu Iranndaavathai Nilainiruththuvatharku Muthalaavathai Neekkippodukiraar.


Read Full Chapter : Hebrews 10