எபிரெயர் 10:9

எபிரெயர் 10:9
தேவனே, உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய, இதோ, வருகிறேன் என்று இரண்டாவதை நிலைநிறுத்துவதற்கு முதலாவதை நீக்கிப்போடுகிறார்.


எபிரெயர் 10:9 ஆங்கிலத்தில்

thaevanae, Ummutaiya Siththaththinpati Seyya, Itho, Varukiraen Entu Iranndaavathai Nilainiruththuvatharku Muthalaavathai Neekkippodukiraar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10