பாடல் ஆசிரியர்கள்

🏠 தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

செட்டைகளை விரிக்கும் காலம்

ராஜாதி ராஜன் தேவாதி தேவன்

நான் பாடும் போது என் உதடு

சீர்ப்படுத்துவார்

இயேசு நாமத்தில் எல்லாம் கூடும்

கண்ணீரால் நன்றி சொல்கிறேன்

நீர் என்னை விட்டு போனால்

நன்றி பலிகள் செலுத்தியே நாங்கள்

மகிழ்வான அன்பு திருநாள்

இயேசு நாமத்தில் எல்லாம் கூடும்

-வனாந்திர யாத்திரையில்

வானத்துல நட்சத்திரம்-Vaanathula

கடந்து வந்த பாதையில் கண்ணீர்

தேவ சுதன் இயேசு பிறந்தாரே

சின்னஞ்சிறு பாலகனே

விண்ணில் தூதர்கள் துதித்திட

அசத்துற அன்போட அழகாக

ஊரெல்லாம் மேளச்சத்தம்

அதிசய பாலனை அண்டிடுவோம்

அக்கினியில் நடந்து வந்தோம்

சிறியோர் பெரியோர் யாவருக்கும்

யார் இவர்கள் பாடுவோரே

வீசும் காற்றும் மதியும் மலரும்

அழகான புது வெள்ளி ஒன்று

விண்ணக ராஜா

மேகமெங்கும் தூதர் கூட்டமே

கன்னிமரி மைந்தனே காலங்களில் தேவனே

என் உள்ளத்தை உணர்ந்த எந்தன் இயேசு

என்னைக் காண்பவரே

ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே

விண்ணில் தோன்றிய தூதர்

இயேசப்பா என் இயேசப்பா

பனிமழை பொழியும் இரவு

நான் உடைந்த சிதைந்த பாத்திரம்

கர்த்தாவே உம் சத்தம் கேட்டிட

எனக்காக பாலன் பிறந்தார்

அப்பா அப்பா இயேசப்பா

மகிமையின் மேகமாக இறங்கி

கிருபை நிறைந்தவரே

கர்த்தர் பிறப்பு பண்டிகையை

கண்ணீரேனம்மா

யாரும் காணா உன் நிந்தனைகள்

இயேசுவே இயேசுவே

என் வாழ்வினில் ஏராள ஆசைகள்

சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கும்

நசரேயனாகிய இயேசுவே

சேனைகளின் கர்த்தரே

யுத்தங்கள் மேற்கொள்ளும்போது

வேலைக்காரனின் கண்கள் எஜமானின்

ஒரு மின்மினிபூச்சி வானில்