என்ன மறக்காதீங்க

உம்மாலே கூடாத

சொன்னதை செய்வார்

Ungge aaviye Anupengge

Iranganumae

ஆதியில் வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே

ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர்

ஆழமான ஆழியிலும் ஆழமான அன்பு

ஆவியே வாருமே

Nambikkayum Neer Thane – நம்பிக்கையும் நீர் தானே

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள

Valla Kirubai Nalla

Ellamae Marapogudhae

தூக்கி சுமப்பீரே வாழ்நாளெல்லாம்

Ungge aaviye Anupengge – Uyriadaya Vendumae

Yesu Naamam Uyirntha

அல்லேலூயா துதி உமக்கே

சுகம் உண்டு பெலன் உண்டு ஜீவன் உண்டு உம் பாதத்தில்

நீர் சொன்னால் போதும் செய்வேன்

தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன்

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்

Valibane Valibane Valibathilum – வாலிபனே வாலிபனே வாலிபத்திலும்

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்

ஆராதிப்பேன் நான் ஒரு பாடல் பாடி ஆட்டம் ஆடி

ஊற்றிடுமே உம் வல்லமையை

எல்லாம் நீர் தானே

இயேசுவைப் போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை

நீர் மாத்ரம் எனக்கு

யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்