செட்டைகளை விரிக்கும் காலம்

சீர்ப்படுத்துவார்

என்ன மறக்காதீங்க

உம்மாலே கூடாத

ஜெப ஆவி ஊற்றி ஜெபிக்கச் செய்யும்

UMMAI NESIPPEN NEERAE 6 by GERSSON EDINBARO -Lyrics

எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே

என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க வல்லமையாலே

தாவீதின் திறவுகோலை உடையவரே

சொன்னதை செய்வார்

தூக்கி சுமப்பீரே வாழ்நாளெல்லாம்

ஆழமான ஆழியிலும் ஆழமான அன்பு

ஆவியே வாருமே -2

எல்லாமே மாறப் போகுது

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள

With my hands lifted high

Yesu Naamam Uyirntha Naamam

வல்ல கிருபை நல்ல கிருபை வழுவாமல் காத்த சுத்த கிருபை

உங்க ஆவியை அனுப்புங்க

இரங்கணுமே தேவா இரங்கணுமே

யோகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்

ஆராதிப்பேன் நான் ஒரு பாடல் பாடி

ஊற்றிடுமே உம் வல்லமையை

வாரும் தூய ஆவியே

தலை தங்க மயமானவர்

ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர்

என்ன மறக்காதீங்க

உம்மாலே கூடாத

சொன்னதை செய்வார்

Ungge aaviye Anupengge

Iranganumae

ஆதியில் வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே

ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர்

ஆழமான ஆழியிலும் ஆழமான அன்பு

ஆவியே வாருமே

Nambikkayum Neer Thane – நம்பிக்கையும் நீர் தானே

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள

Valla Kirubai Nalla

Ellamae Marapogudhae

தூக்கி சுமப்பீரே வாழ்நாளெல்லாம்

Ungge aaviye Anupengge – Uyriadaya Vendumae

Yesu Naamam Uyirntha

அல்லேலூயா துதி உமக்கே

சுகம் உண்டு பெலன் உண்டு ஜீவன் உண்டு உம் பாதத்தில்

நீர் சொன்னால் போதும் செய்வேன்

தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன்

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்

Valibane Valibane Valibathilum – வாலிபனே வாலிபனே வாலிபத்திலும்

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்