வாஞ்சிக்கிறேன் யாசிக்கிறேன்

அற்புதராம் இயேசு தேவன்

திருப்பலி பாடல்கள்

இராஜாதிராஜன் யேசுஇயேசு மகா ராஜன்

மேகமீதில் தூதரோடிதோ இதோ

நீங்க மட்டும் இல்லேன்னா

எந்தன் ஜெபவேளை உமைத்தேடி வந்தேன்

பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன்

ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே

ஓ பரிசுத்த ஆவியே

-ஆசீர்வதியும் கர்த்தரே ஆனந்த மிகவே

கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம்

நீரோடையை மான் வாஞ்சித்து

மெய்ஜோதியாம் நல் மீட்பரே

ஆத்துமாவே உன்னை ஜோடி

ஆராயுமென் இதயத்தை

ஊதும் தெய்வாவியை

சிலுவை சுமந்தீரே

அடைக்கலம் அடைக்கலமே இயேசு நாதா-Adaikalam

யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார்

ஆதி பிதா குமாரன்

கர்த்தாவின் ஜனமே கைத்தாளமுடனே-Karthavin

சாலேமின் ராசா

அன்பின் தேவ நற்கருணையிலே-Anbin

இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம்

கல்வாரி அன்பை எண்ணிடும் வேளை

அதிசயங்கள் செய்கிறவர்

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே

அல்லேலூயா கர்த்தரையே

படகோ படகு கடலிலே படகு

இன்று கண்ட எகிப்தியனை-

இயேசு மஹாராஜன் பிறந்தார்

மங்களம் பெருகட்டுமே

பவனி செல்கிறார் ராசா

கொள்ளை நோயால் தவிப்போரே

மாமலைமீதினில் போதகம்

குணமானேன் நான் குணமானேன்

உம் அருள் வேண்டும்

-சிலுவை மீதே தொங்கிய

என் பெலவீனம் நீர் அறிகின்றீர்

இஸ்ரவேலே இஸ்ரவேலே

மனிதா நீ மண் தானே

பாடுவேன் உம்மை பாடுவேன்song

கடைசிகால அபிஷேகம்

வீராதி வீரர் இயேசு சேனை நாங்கள்

வல்லமை தேவை தேவா

சேனைகளின் கர்த்தரே நின்

குணப்படு பாவி தேவ

இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும்