அனுதினமும் உம் முகத்தை

தாசரே இத்தரணியை அன்பாய்

தேவ பிதா என்தன் மேய்ப்பன்

சின்ன தம்பி பெரிய தம்பி

நெஞ்சத்திலே தூய்மை உண்டோ

குளிரிரவு காத்திருக்க கிழக்கினிலே நட்சத்திரம்

ஆமென் அல்லேலூயா

உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில்

Tamil Christian Mashup | Ennil Adanga Sthothiram & Maravaar yesu |Srinisha Jayaseelan |Vinny allegro

-உள்ளம் ஆனந்த கீதத்திலே

அநாதி தேவன் என் அடைக்கலமே

அனாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே

திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன்

எந்நாளுமே துதிப்பாய்

குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே

சுந்தரப் பரம தேவமைந்தன்

என்ன என் ஆனந்தம்

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம்

ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய

எல்லாம் இயேசுவே

நீர் இல்லாத நாளெல்லாம்

தூய ஆவியே வாரும்

குதூகலம் சந்தோஷமே-

-உன்னதத்தின் தூதர்களே

தென்றல் வந்தது

நானும் நீயும் பாடுவோமா

-பாலன் பிறந்தார் பால் வெண்ணிலாவே

நமக்கொரு பாலகன் பிறந்தாரே

அழகான இயேசுவே